Kurkumina.

Kurkumina jest kolejną niesamowitą substancją, która wykazuje się ogromną skutecznością w profilaktyce i leczeniu nowotworów posiadając równocześnie właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Wykazuje się bardzo małą toksycznością, przy bardzo dużych dawkach.
Chociaż w większości przypadków bezpieczne, starożytne metody leczenia są ignorowane to jednak nie jest tak w przypadku kurkuminy, żółtej substancji i składnika kurkumy (Curcuma longa), który zidentyfikowano ponad sto lat temu. Od wieków wiadomo, że kurkuma wykazuje działanie przeciwzapalne, ale rozległe badania przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch dekad wykazały, że aktywność kurkumy wynika z zawartej w niej kurkuminy (diferuloilometan). Jednak przyjmując ją doustnie, niemożliwym jest, aby uzyskać wystarczająco wysokie stężenie aby zabić guza – dla tego należy podawać ją dożylnie.

Czas na iniekcje z kurkuminy!

kurkumina

Wykazano, że proces zapalenia odgrywa ważną rolę w większości chorób przewlekłych, w tym choroby neurodegeneracyjne, sercowo-naczyniowe, płucne, metaboliczne, autoimmunologiczne i nowotworowe. Bieżące badania dostarczają dowodów na potencjalną rolę kurkuminy w profilaktyce i leczeniu różnych prozapalnych chorób przewlekłych. Te cechy w połączeniu z bezpieczeństwem farmakologicznym i znikomy koszt, sprawiają, że kurkumina jest doskonałym wyborem w leczeniu szeregu schorzeń i atrakcyjna do dalszych badań.

W ciągu ostatniego półwiecza nastąpił wielki przełom w badaniach zmierzających do zrozumienia komórkowych, molekularnych, genetycznych i biochemicznych mechanizmów powstawania większości chorób przewlekłych. Odkrycie czynników wzrostu, hormonów i cytokin; ich receptorów; kinazy a także czynników transkrypcyjnych dały podstawę do transdukcji sygnałów na poziomie komórkowym.

W ciągu ostatniego półwiecza nastąpił wielki przełom w badaniach zmierzających do zrozumienia komórkowych, molekularnych, genetycznych i biochemicznych mechanizmów powstawania większości chorób przewlekłych. Odkrycie czynników wzrostu, hormonów i cytokin; ich receptorów;kinazy a także czynników transkrypcyjnych dały podstawę do transdukcji sygnałów na poziomie komórkowym.

Dziś powszechną wiedzą jest, że około 25 000 genów odpowiedzialnych jest za większość chorób.

Przy zastosowaniu zaawansowanych technologicznie badań z użyciem mikromacierzy,  szacuje się, że za każdą chorobę przewlekłą odpowiada 300-500 różnych genów. Do tej pory tylko kilka z tych genów stało się przedmiotem badań.m Czynnik martwicy guza (TNF), inhibitor cyklooksygenazy 2 (COX-2), wzrost nabłonka naczyniowego czynnik (VEGF), CD20 i receptor naskórkowego czynnika wzrostu są najbardziej znanymi i zbadanymi przykładami.

Innym intrygującym odkryciem jest, że większość chorób przewlekłych jest spowodowana przez wzburzone zapalenie. Np.  stany zapalne odgrywają znaczącą rolę w rozwoju chorób:

  • nowotworowych,
  • układu krążenia (CVD)
  • płuc,
  • metabolicznych,
  • neurologicznych,
  • psychicznych.
Rola kurkuminy w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych.

kurkuminaW szeregu chorób przewlekłych, w których zapalenie odgrywa główną rolę , wykazano, że kurkumina wykazuje działanie terapeutyczne. Choroby te obejmują chorobę Alzheimera (AD),choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, epilepsję, uszkodzenie mózgu, choroby układu sercowo-naczyniowego, rak, alergię, astmę, zapalenie oskrzeli, zapalenie okrężnicy, reumatoidalne zapalenie stawów, niedokrwienie nerek, łuszczycę, cukrzycę, otyłość, depresję, zespół chronicznego zmęczenia i AIDS.

Choroby neurodegeneracyjne, uszkodzenie mózgu, choroby neurologiczne, porencefalia.

Mózg jest organem wymagającym wysokiego natlenienia zużywającym 20% całego zapotrzebowania na tlen w organizmie, mimo że stanowi tylko 2% masy całego ciała. W miarę starzenia się mózg gromadzi jony metali takie jak żelazo (Fe), cynk (Zn) i miedź (Cu). W związku z tym mózg jest bogaty w przeciwutleniacze, które kontrolują i zapobiegają szkodliwemu tworzeniu się reaktywnych form tlenu (ROS). Kurkumina wykazuje skuteczność w leczeniu różnego typu chorób neurologicznych w tym choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego, epilepsji, uszkodzenia mózgu w wyniku wylewu (Ghoneim i wsp.,2002), neurodegeneracji związanej z wiekiem, schizofrenii, Chorobie Creutzfelda-Jakoba, bólu neuropatycznego i depresji.

słowa kluczowe:kurkuma, kukrumina, niesteroidowe leki przeciwzapalne, cukrzyca, zapalenie, alergia,łuszczyca, ŁZS, RZS choroby serca.